HMS/K

Kontinuerlig forbedring er grunntanken for både HMS- og kvalitetsarbeidet i Vertikal Service. Gjennom å overvåke, måle og analysere våre arbeidsprosesser finner vi forbedringsmuligheter som kan heve standarden til et ennå høyere nivå. Gjennom interne seminar og moderne teknologi deler vi erfaringer og finner frem til gode løsninger på utfordringene vi står ovenfor.

  • Styringssystemet til Vertikal Service AS er oppbygd etter ISO 9001:2015 
  • Vi er registrert i kvalifikasjonssystemet Achilles med ID-nummer 26810
  • Vi er registrert i kvalifikasjonssystemet Sellihca med ID-nummer 112597
  • Vertikal Service AS tilfredsstiller kravene til kategori 2 leverandører i NORSOK S-006
  • Selskapet er NTO-registrert, NO 508

ADM-1.00.50 - Politikk for HMS og Kvalitet

Furene 24, 6105 Volda 
(+47) 700 55 990
post@vertikalservice.no

© Vertikal Service 2017