Olje og gass

I en hektisk og kostnadskrevende næring vil Vertikal Service sin fleksibilitet, servicegrad og evne til å levere flerfaglige løsninger være med å bidra til å holde effektiviteten og kostnadsbildet på et riktig nivå for våre kunder.

Våre tjenester er bygget opp rundt inspeksjon, vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet en installasjon har gjennom sin livssyklus. Vi har lang erfaring med å levere prosjekterte løsninger til våre kunder som spenner fra enkle riggejobber til krevende multidisipline prosjekter innen mekaniske rigge- og løfteoperasjoner, modifisering, vedlikehold og reparasjonsoppdrag.

Vertikal Service tilbyr in-service NDT- inspeksjon og 5 årlig klassing på lokasjon iht. DNV GL CP-0484 - A01 og B04 (tykkelsemåling av skrog)  

Vertikal Service sine tilkomstteknikere har riggerutdanning og fagkompetanse innen mekaniske eller elektriske fag. Vår prosjektvirksomhet leverer prosjekter som inkluderer multidisipline aktiviteter på on- og offshore installasjoner.

  • Vi tilbyr prosjektering innen planlegging, prosedyreutvikling, testing og installasjon. 
  • I samarbeid med kunde eller ekstern samarbeidspartner utfører vi beregning, innkjøp og fabrikasjon. 
  • I prosjektene dekker vi mange ulike disipliner innenfor reparasjon og modifikasjoner hvor det mekaniske arbeidet er størst. 
  • Alle våre installatører har lang erfaring innen rigge- og installasjonsoperasjoner og bistår våre prosjektledere i praktiske løsninger.
  • Alle våre NDT inspektører er sertifisert etter NS-EN 473/Nordtest eller NS-EN ISO 9712:2012.
  • Vertikal Service AS er sertifisert iht NS-9600-4 - Arbeid i tau.

Furene 24, 6105 Volda 
(+47) 700 55 990
post@vertikalservice.no

© Vertikal Service 2017