Klassing Iht. DNV GL

Vertikal Service tilbyr klassing av rigg og båt iht. DNV GL CP-0484 - A01 og B04.
Tykkelsemålingen blir utført med ultralyd etter NDT plan, utarbeidet av DNV GL surveyor.


In-service klassing av rigg:
Vertikal Service tilbyr å utføre in-service klassing på lokasjon med å trekke synergier på våre to avdelinger (tilkomstteknikk avd. og inspeksjons avd.) kan vi levere tilkomst fra skvalpesonen til toppen av boretårn.
Kombinasjonen av avdelingene gir en unik fag-dynamikk og tilgjengelighet som bidrar til at kunden får løyst tradisjonelle problemstillinger med trygge og effektive metoder.

Vertikal Service har kombinasjonen NDT inspektører og tilkomstteknikere, med riggerutdanning og fagkompetanse innen NDT/mekaniske eller elektriske fag. Vår prosjektvirksomhet leverer prosjekter som inkluderer multidisipline aktiviteter på on- og offshore installasjoner.

  • Vi tilbyr prosjektering innen planlegging, prosedyreutvikling, testing og installasjon. 
  • I samarbeid med kunde eller ekstern samarbeidspartner utfører vi beregning, innkjøp og fabrikasjon.
  • In-service ultralyd inspeksjon (tykkelsemåling) på lokasjon ifm. 5 årlig klasse jobber iht. DNV GL CP-0484 - A01 og B04
  • I prosjektene dekker vi mange ulike disipliner innenfor reparasjon og modifikasjoner hvor det mekaniske arbeidet er størst. 
  • Alle våre installatører har lang erfaring innen rigge- og installasjonsoperasjoner og bistår våre prosjektledere i praktiske løsninger.
  • Vertikal Service AS er sertifisert iht NS-9600-4 - Arbeid i tau.

Dnvgl Certificate No Aoss0000 DBN - In-service NDT on MOU
Dnvgl Certificate No Aoss0000 DBS - Thickness Measurements

Furene 24, 6105 Volda 
(+47) 700 55 990
post@vertikalservice.no

© Vertikal Service 2017