Energi og kraftindustri

Vertikal Service leverer årlig en rekke prosjekter til vannkraftindustrien og vindkraftindustrien på Vestlandet.

Eksempler på tjenester vi kan utføre for vannkraftindustrien:
- Montering av rørlinjer, struktur og mekanisk installasjoner
- Utvendig og innvendig inspeksjons av rørlinjer
- Inspeksjon av tuneller og sjakter/luker
- Inspeksjon av betong

Eksempler på tjenester vi kan utføre for vindkraftindustrien:
- Inspeksjon av vindmølle vinger, nacelle og tårn
- Nærvisuell inspeksjon med operatør eller Drone
- NDT kontroll av pidestall, fundament og sveiste forbindelser
- Boltekontroll i fundament og innvendig leider

Kostnadseffektivt power up-date konsept  
En power up-date vil bidra til økt produksjon under variable vindforhold samt redusere belastning på lager, akslinger, gir og generator.
- Stall-lister. (gjelder stall regulerte møller)
  Funksjon, få vinden til at slippe ved for stor vind/produksjon, på forkanten.
- Gurneyflaps.
  Funksjon, få vinden til at slippe bakkant sugeside og minske turbulens.
- Vortexgeneratorer
  Funksjon, samle vinden og genere den til at blir lengre på sugeside for større oppdrift. 

Reparasjon av skader 
- Sliping av vinger
- Maling av vinger
- Reparasjon av kompositt
  - Skader påført av fugler  
  - Skader påført av lyn
  - Normal slitasje
- Rengjøring av fett og oljelekkasjer


Vertikal Service har 30 tilkomstteknikere med riggerutdanning og fagkompetanse innen mekaniske eller elektriske fag. Vår prosjektvirksomhet leverer prosjekter som inkluderer multidisipline aktiviteter på on- og offshore installasjoner.

  • Vi tilbyr prosjektering innen planlegging, prosedyreutvikling, testing og installasjon. 
  • I samarbeid med kunde eller ekstern samarbeidspartner utfører vi beregning, innkjøp og fabrikasjon. 
  • I prosjektene dekker vi mange ulike disipliner innenfor reparasjon og modifikasjoner hvor det mekaniske arbeidet er størst. 
  • Alle våre installatører har lang erfaring innen rigge- og installasjonsoperasjoner og bistår våre prosjektledere i praktiske løsninger.
  • Vertikal Service AS er sertifisert iht NS-9600-4 - Arbeid i tau.

Furene 24, 6105 Volda 
(+47) 700 55 990
post@vertikalservice.no

© Vertikal Service 2017