Om Vertikal Service

 

Vertikal Service ble etablert i 2003 og tok form som aksjeselskap i 2007. Selskapet har spesialisert seg på industriklatring og springer ut i fra et ønske om å kombinere fagkompetanse med entring til områder med krevende tilkomst. Selskapets grunnleggere har lang erfaring fra oppdrag med krevende tilkomst på norsk kontinentalsokkel og er sertifisert som utførende bedrift iht NS 9600 Arbeid i Tau. Vertikal Service har vokst til å bli en foretrukken samarbeidspartner for den norske offshorenæringen. Vi har i dag over 30 ansatte.

 

Driften til selskapet er konsentrert rundt tre hovedsatsinger:

 • Rigging og løfteoperasjoner
 • Mekaniske / elektriske vedlikeholdsoppdrag 
 • Inspeksjonsoppdrag

Selskapet har en kompetent administrasjon sammensatt av avdelingsledere, fagansvarlige og fagarbeidere.

Selskapet har avdelinger for:

 • Tilkomstteknikk
  • Rigging og løfteoperasjoner
  • Generelle vedlikeholdsoppdrag
 • Inspeksjon
  • Sakkyndig kontroll av kraner og løfteinnretninger
  • Sakkyndig kontroll av løfteredskap
  • Sveiseinspeksjon (NDT)
  • Periodisk kontroll av klatre- og fallsikringsutstyr
 • Drift/prosjektkoordinering 
 • Salg/markedsføring
  • Forhandler av alle typer løfteredskaper, fallsikringsutstyr og systemer

Kontakt

Vertikal Service AS

Furene 24, 6105 Volda

Telefon:  +47 700 55 990
Epost:  post [a] vertikalservice [.] no


Artikler

Flere artikler