Våre tjenester

 

Vår overordnede målsetning er at Vertikal Service AS skal overgå kundens krav og forventinger til kompetanse, gjennomføringsevne og service.

 

Vertikal Service leverer en rekke tjenester som er tilpasset vedlikehold og oppgraderingsbehovet en installasjon eller et anlegg får gjennom sin livssyklus. 

Vår prosjektvirksomhet leverer prosjekter som inkluderer multidisipline aktiviteter på on- og offshore installasjoner.

  • Vi tilbyr prosjektering innen planlegging, prosedyreutvikling, testing og installasjon
  • I samarbeid med kunde eller ekstern samarbeidspartner utfører vi beregning, innkjøp og fabrikasjon
  • I prosjektene dekker vi mange ulike disipliner innenfor reparasjon og modifikasjoner hvor det mekaniske arbeidet er størst
  • Alle våre operatører har lang erfaring innen rigge- og installasjonsoperasjoner, og bistår våre prosjektledere i praktiske løsninger 

Kontakt

Vertikal Service AS

Furene 24, 6105 Volda

Telefon:  +47 700 55 990
Epost:  post [a] vertikalservice [.] no


Artikler

Flere artikler