Rigging og løfteoperasjoner

 

Vertikal Service har deltatt i planlegging og utførelse av mange kritiske løfteoperasjoner på on- og offshore installasjoner. Vårt erfaringsgrunnlag varierer fra innløft av nye dekkseksjoner, rigging av kompensatorsylindere i boretårn, utskifting av BOP-kraner til montering av pipeseksjoner.

Våre prosjektledere prosjekterer løft og riggeoperasjoner for kunden og ser til at alle aspekter innen materialer, utstyr, personell og myndighetskrav blir ivaretatt gjennom hele prosjektet.

Vårt personell innehar formell riggerutdanning med repetisjonskurs, et allsidig erfaringsgrunnlag fra mange riggeoperasjoner og mekanisk utdanning og/eller erfaring.

 

Løft og riggeoppdrag

  • Mekanisk demontering/montering av primær/sekundærstruktur
  • Prosjekter som inkluderer mekaniske oppgaver i kombinasjon med rigging og krevende tilkomst
  • Prosjektering av arbeidspakker, prosedyrer og risikoanalyser
  • Prosjektering av materiell, utstyr og personell
  • Kompetansekontroll og prosjektleder/arbeidslederfunksjoner

Kontakt

Vertikal Service AS

Furene 24, 6105 Volda

Telefon:  +47 700 55 990
Epost:  post [a] vertikalservice [.] no


Artikler

Flere artikler