Tilkomstteknikk

Multidisiplin / flerfaglige løsninger

 

I en hektisk og kostnadskrevende næring vil Vertikal Service sin fleksibilitet, servicegrad og evne til å levere flerfaglige løsninger være med å bidra til å holde effektiviteten og kostnadsbildet på et riktig nivå for våre kunder.

 

Våre tjenester er bygget opp rundt vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet en installasjon får gjennom sin livssyklus. Vi har lang erfaring med å levere prosjekterte løsninger til våre kunder som spenner fra enkle riggejobber til krevende multidisipline prosjekter innen mekaniske rigge- og løfteoperasjoner, modifisering, vedlikehold og reparasjonsoppdrag.

Vertikal Service har 30 tilkomstteknikere med riggerutdanning og fagkompetanse innen mekaniske eller elektriske fag. Vår prosjektvirksomhet leverer prosjekter som inkluderer multidisipline aktiviteter på on- og offshore installasjoner.

  • Vi tilbyr prosjektering innen planlegging, prosedyreutvikling, testing og installasjon. 
  • I samarbeid med kunde eller ekstern samarbeidspartner utfører vi beregning, innkjøp og fabrikasjon. 
  • I prosjektene dekker vi mange ulike disipliner innenfor reparasjon og modifikasjoner hvor det mekaniske arbeidet er størst. 
  • Alle våre installatører har lang erfaring innen rigge- og installasjonsoperasjoner og bistår våre prosjektledere i praktiske løsninger.
  • Vertikal Service AS er serifisert iht NS-9600-4 - Arbeid i tau.

Kontakt

Vertikal Service AS

Furene 24, 6105 Volda

Telefon:  +47 700 55 990
Epost:  post [a] vertikalservice [.] no


Artikler

Flere artikler