Om oss

Vertikal Service er leverandør av flerfaglige tjenester og utstyr innen inspeksjon og tilkomstteknikk til land- og offshorebasert industri i Norge. Vertikal Service AS ble opprettet i 2003 og aksjeselskap i 2007.

Siden starten har kjerneproduktet vært vedlikehold, modifikasjon, inspeksjon og rigging på vanskelig tilgjengelige steder ved bruk av tilkomstteknikk. Vertikal Service er sertifisert av DNV GL for In-service NDT- klasse jobber på MOU og SOFT sertifisering AS som utførende virksomhet klasse A og B i henhold til NS 9600-4, og kan dermed utføre arbeid i tau ved bruk av avanserte taumetoder i komplekse konstruksjoner. Vertikal Service er registrert som NDT-bedrift av Teknologisk Institutt og tilfredsstiller kravene til NTO-registrering.

I en hektisk og kostnadskrevende næring vil Vertikal Service sin fleksibilitet, servicegrad og evne til å levere flerfaglige løsninger være med å bidra til å holde effektiviteten og kostnadsbildet på et riktig nivå for våre kunder.

Våre tjenester er bygget opp rundt vedlikeholds- og oppgraderingsbehovet en installasjon får gjennom sin livssyklus. Vi har lang erfaring med å levere prosjekterte løsninger til våre kunder som spenner fra enkle riggejobber til krevende multidisipline prosjekter innen mekaniske rigge- og løfteoperasjoner, modifisering, vedlikehold og reparasjonsoppdrag.

Vertikal Service sine tilkomstteknikere med riggerutdanning og fagkompetanse innen mekaniske eller elektriske fag. Vår prosjektvirksomhet leverer prosjekter som inkluderer multidisipline aktiviteter på on- og offshore installasjoner.

  • Vi tilbyr prosjektering innen planlegging, prosedyreutvikling, testing og installasjon. 
  • I samarbeid med kunde eller ekstern samarbeidspartner utfører vi beregning, innkjøp og fabrikasjon. 
  • I prosjektene dekker vi mange ulike disipliner innenfor reparasjon og modifikasjoner hvor det mekaniske arbeidet er størst. 
  • Alle våre tilkomstteknikkere har lang erfaring innen rigge- og installasjonsoperasjoner og bistår våre prosjektledere i praktiske løsninger.
  • Vertikal Service AS er sertifisert iht. NS-9600-4 - Arbeid i tau.

Furene 24, 6105 Volda 
(+47) 700 55 990
post@vertikalservice.no

© Vertikal Service 2017