Maritim

Vertikal Service er et dedikert inspeksjonsselskap som levere et bredt spekter av NDT inspeksjons metoder (non destructive testing).  
Den maritime klyngen på møre representerer vårt primære nedslagsfelt og vi er stolte over å være foretrukken leverandør til de største verftene på Vestlandet.

Vertikal Service sin inspeksjonsavdeling leverer NDT inspeksjon og utstyr innen følgende metoder:
- VT / Visuell
- PT / Penetrant
- MT / Magnetpulver
- UT / Ultralyd
- ET / Virvelstrøm
- RT / Radiografi
- PMI / Positiv material identifikasjon
- Strålevern
- Tykkelsemåling iht. DNV GL
- 477 og IWI-S / Sveiseinspeksjon

  • Vi tilbyr produksjon av NDT plan iht. aktuell standard og NDT prosedyreutvikling.
  • Vi kan utføre 5 årlige klassejobber på skip og rigger iht. CP-0484 - A01 og B04
  • Alle våre inspektører har lang erfaring innen NDT-inspeksjon og sertifiserte iht. NS-EN 473/Nordtest eller NS-EN ISO 9712:2012.
  • Vertikal Service AS er sertifisert av DNV GL.

Furene 24, 6105 Volda 
(+47) 700 55 990
post@vertikalservice.no

© Vertikal Service 2017